EN
xLaw on juristi tööprotsesside optimeerimise, seaduse tõlgendamise ja know- how haldamise rakendus.

Leia kiirelt vajalik õigusnorm, vastava sättega seotud kohtulahendid, õigusartiklid, seletuskirjad ja kommentaarid.

Halda ja taaskasuta kommentaare, klausleid, dokumendipõhju.
LAE ALLA
Tasuta proovimiseks võta ühendust:  xlaw@extendlaw.com


xLaw litsentsiandja on ExtendLaw OÜ.
Tellimine ja täpsem info

xLaw moodulid

Võimaldab leida otse riigiteataja.ee õigusaktide sätte juures selle sättega seotud kohtulahendeid, õigusartikleid, seaduse eelnõude seletuskirju jpm, lisada kommentaare, märksõnu. Samuti on sätte juures selle tõlked inglise ja vene keelde, redaktsioonivõrdlus jpm.
Võimaldab leida EUR-Lex (eur-lex.europa.eu) veebilehel direktiivide ja määruste artiklite juures CURIA (Euroopa Liidu Kohtu) lahendeid, vastavusviiteid, lisada kommentaare ja märksõnu.
Riigikohutu lahendite ristviited võimaldavad kiirelt näha, millistele lahenditele on Riigikohus selles asjas viidanud ning millistes hilisemates lahendites on konkreetsele lahendile viidatud. Samuti on võimalik näha xLaw Kasutaja kommentaare kohtulahendi kohta ning liikuda kiirelt lahendis viidatud seadusesätte juurde.
Võimaldab hallata, salvestada ja taaskasutada dokumendipõhju ja -klausleid, lisada kommentaare, märksõnu jpm.
(Õigusteabe otsinguportaal Legal.ee)
Võimaldab otsida sõna või fraasi järgi kohtulahendeid, seaduseid, KOV õigusakte, Tarbijavaidlustuste Komisjoni otsuseid, Töövaidluskomisjoni otsuseid, Riigihangete vaidlustuskomisjoni otsuseid, Õiguskantsleri seisukohti, xLaw Kasutaja kommentaare, mis on sisestatud Kasutaja poolt xLaw RT, xLaw EU, xLaw RK või xLaw Word moodulites.
Allalaadimine ja konto loomine
Kasutustingimused ja Privaatsustingimused
ExtendLaw 2023